Bytový dům_RcH

Bytový dům nad centrem Bratislavy přinášejí jedinečný výhled z každého bytu. Dům je umístěn na kopci a svou dispozicí podtrhuje krásu těchto průzorů do krajiny a města.

Jednoduchý rastr fasády proplouvá územím. Spodní patro otvírá se do zelených zahrad. Horní byty poskytují soukromé terasy plující nad čistou fasádou domu.

Ze strany ulice je hmota zapuštěna. Bytový dům se takto jeví drobně. Svou velikost otevírá až do soukromých zahrad vznášejících se nad krajinou Bratislavy.

Lokace Bratislava, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 640 m2