Dům u lesa

Dům na konci cesty, za kterou už pokračuje pouze hustý les. Stavba svým tvarem kopíruje hranici lesa. Rozprostírá se na jednom nadzemním podlaží. Tak, aby nezasahovala do krajinného rázu hustých stromů. Uvnitř otevřený krov, krb, a prostoru proudící z exteriéru plynule do interiéru.

Lokace Dubodiel, Slovenská republika | Rok 2020 | Plocha 220 m2