Informační a turistické centrum

architektonická soutěž: Informační a turistické centrum Zelená Hora

 

Informační a turistické centrum jako cesta za poznáním.

Hle, cíl našeho putování! Na kopci se skví Santiniho mistrovské dílo.
Kráčíme po pěšině nahoru, když v tu nás nečekaně vtáhne Hora do svého nitra.
Průrvou putujeme dál, z vrchu nás hladí paprsky světla.
To je to místo, kde se dozvíme tajemství Hory.

Návštěvnické centrum jsme schovali do země a jeho přítomnost prozrazují jen lapidární hmoty stěn,
které ze země vycházejí. Byla navržena jednoduchá forma, ozvláštněná inspirací Santiniho půdorysem. Stavba je navržena jako část putování, součást okružní cesty okolo Zelené Hory.

Jednoduchost návrhu podtrhují použité materiály. Stavba je navržena z železobetonu, který je přiznán v interiéru. Důležitým prvkem je hra světla, které dopadá dovnitř světlíky a skrz perforovaný cortenový plech.

Elementární prostor, tajuplná atmosféra, pohledy kamenných tváří.
Znalostí lačný návštěvník zde najde vše i něco více.
Osvícení ducha, těla, prožitek.

Lokace Zelená Hora, Česká republika | Rok 2022 | Plocha 400 m2