Lávka do Krkonoš

*Nominace na cenu Olověný Dušan 2018

Kráčíme lesem. Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Až najednou, větve se rozestoupí a stezka pod nohama protíná vodopád. Stojíme na místě naší lávky. Hlavní nosnou konstrukci tvořenou skruženými ocelovými pásy příčně propojují válcované IPE profily nesoucí další, již dřevěné vrstvy. Ty jsou vyrobeny z cedrového dřeva, které svými vlastnostmi převyšuje většinu běžně dostupných dřevěných materiálů. Vytvořili jsme tímto lávku propojující mnohé, s pokorou, kterou si krása Krkonošského národního parku zaslouží.

Lokace Krkonošský národní park, Česká republika | Rok 2019 | Délka 7 m | Spoluatoři Ing. arch. Lucie Kolenová, Ing. arch. Adam Škarka, Ing. arch. Daniel Homola | Vedoucí projektu Ing. arch. Josef Mádr