Mateřská škola

architektonická soutěž: Mateřská škola Jeseniova  

 

Školka jako místo, ve kterém je radost být.

Vstoupíte do budovy, která vás vtáhne dál. Obíhajíce kruh, nalezneme prostory, v jejichž oblinách na nás čeká zážitek. Jasně stanovený rastr nám dodá klid a čistou představu prostoru. Probublávající vlna přináší komunikační prostor, kterým můžeme kráčet, bezpečně běžet či naopak se v záhybech schovat a kreativně tvořit ve společných prostorách napříč věkem, napříč třídami.

Dům jako kruh, ze kterého z každé třídy vyběhnete přímo do trávy. Do okolní zahrady, do divokého lesního dvora, či na zelenou střechu. Prostor zeminy a trávy, který si pevná hmota vzala půdorysem v přízemí, nabízí na své střeše. Ve dvou úrovních na ní tak můžeme vyběhnout ze třídy, či přímo z venku. Spirálou z atriového lesa vyběhnout nahoru k pískovištím či střešním záhonkům a proběhnout se tak v korunách stromů.

Prostor je takto propojen. Uvnitř a vně plynule proplouvá. Nabízí tak zážitky, které je radost mít.

 

Lokace Praha 3, Česká republika | Rok 2021 | Plocha 2 580 m2