Náměstí před obecním úřadem

Odbouráním dopravy a vytvořením souvislé zpevněné plochy, mimo úroveň křižovatky a zastávky, vytváříme náměstí jako hlavní veřejný prostor obce. Jeho centrum tvoří kruhové sezení s přístřeškem a stromem, vytvářející přirozené místo setkávání. Náměstí rovněž vytváří příjemné prostředí pro konání hromadných akcí tvořených obcí.

V návrhu zachováváme veškerou zeleň a stromy. Zelené plochy však kultivujeme a přidáváme posezení okolo současného historického pomníku. Přidáním mlatových cestiček zlepšujeme prostupnost územím.

Po obou stranách cesty navrhujeme přístřešky pro autobusovou zastávku dotvářející vizuální koncept celého náměstí. Jeden přístřešek je zapojen do kruhového posezení přímo na náměstí - člověk čekající na autobus ja takto přímo zapojen do děje obce

Na náměstí umisťujeme zastřešená parkovací stání pro kola, čímž podporujeme udržitelnou dopravu a mobilitu v obci a jejím širším okolí.

Lokace Lozorno, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 5400 m2