Náměstí sv. Kateřiny

Dočasné řešení aktuálního stavu

Kostel sv. Kateřiny je dlouhá léta dookola lemován silnicí. Předprostor kostela, důležité místo setkávání, zcela chyběl. Akutně proto bylo potřeba navrhnout dočasné řešení místa tak, aby mohlo správně fungovat, než se sjednotí s podobou nově navrženého hlavního náměstí obce.

Drobnými zásahy jsme přesměrovali tok silničního provozu. Abstrakcí historických artefaktů sv. Kateřiny jsme, na stávajícím povrchu bývalé silnice, jednoduchou formou jasně vymezili prostory plynoucí ke kostelu.

Vzniklo tak důležité místo setkávání, které nabídne okamžitou dočasnou záchranu a nechává tak časový prostor pro vytváření plnohodnotné architektonické studie.

Lokace Lozorno, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 3500 m2