Pevnostní město Josefov

Urbanistická studie zpracovává velmi lákavé téma pevnostního města a současnému přístupu k navrácení funkčního života uvnitř. Hledá řešení, jak naložit s pozůstatky opevnění, velkolepých budov bez života i samotných proporcí ulic a jejich systémů. Studie ukazuje řád věcí, díky kterým může být místu navrácen onen původní Genius Loci.

Lokace Josefov, Česká republika | Rok 2018 | Plocha 20 ha | Spoluatoři Ing. arch. Eva Svobodová, Ing. arch. Marek Spálenka