Spolupráce s Avion Shoping Park

Zpracování aktuálního stavu fasád a reklamních ploch pro obchodní centrum AVION Shopping Park Bratislava. Zaměření, zakreslení do digitální podoby, zanesení reklamních ploch do portfolia pro následné investory.

Lokace Bratislava, Slovenská republika | Rok 2020