Venkov

Jak přistoupit k původní fasádě domu z roku 1852 a přičleněním nového objektu? Seškrábáním mnoha vrstev staré fasádní omítky, jsme se dostali až k původním barvám domu. Ty jsme co nejvěrněji ponechali. Bránu, potřebnou pro průjezd auta, jsme poté přičlenili k domu pouze neopracovanými dřevěnými fošnami. Zšedne stářím a přirozeně tak zapadne do svého prostředí. Elektrický mechanismus je zakomponován v duchu minimalistického detailu.

Lokace Lozorno, Slovenská republika | Rok 2020