Jsme architektonický ateliér, který se rád, s vášní a patřičným respektem postará o to, aby Vaše stavba byla tím nejkrásnějším spojením Vašich snů a představ. Provedeme Vás tímto složitým procesem od samotného návrhu, přes veškeré potřebné stavební povolení, až po technické detaily stavby.

Architektonická studie

Ideový návrh, jedna z nejzásadnějších fází přípravy stavby. V architektonické studii ověříme veškeré varianty Vašich představ a přání. Najdeme jasný koncept, který se bude prolínat celým návrhem a vytvoří tak jedinečnou stavbu, která Vás nadchne od prvního okamžiku.

 • Obhlídka prostoru, zaměření skutečného stavu, fotodokumentace
 • Půdorysný koncept s jasným dispozičním řešením a funkční návazností prostorů
 • Předběžné materiálové řešení objektu
 • Prostorové řešení objemu stavby a osazení na pozemku
 • Ověření širších vztahů stavby vzhledem k jejímu okolí
 • Vizualizace a zhmotnění objektu v 3D programu

Projekt pro stavební povolení

Výkresová dokumentace stavby vypracovaná tak, aby splnila veškeré požadavky k získání stavebního povolení. Vypracujeme kompletní technickou dokumentaci včetně všech potřebných profesí. Architektonickou studii převedeme do potřebné výkresové dokumentace k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení. Vše připraveno k následné realizační dokumentaci.

 • Projekt pro územní rozhodnutí

 • Projekt pro stavební povolení

 • Vyhotovení veškerých potřebných projektů profesí podle dané potřeby a rozsahu (projekt statiky, projekt vzduchotechniky, projekt elektra a jiných)

Realizační projekt

Podrobná projektová dokumentace doplněná o detaily výpisů, která slouží ke stanovení ceny a realizaci stavby. Spolu s položkovým rozpočtem tvoří podklad pro dodavatele stavby.

 • Projektová dokumentace slouží jako návod pro realizaci stavby a k vytvoření rozpočtu stavby

 • Situační výkresy, technické stavební výkresy

 • Výpisy prvků, vypracované technicko – stavební detaily

 • Vyhotovení veškerých potřebných projektů profesí podle dané potřeby a rozsahu (projekt statiky, projekt vzduchotechniky, projekt elektra a jiných)

Každý projekt je jedinečný, proto přistupujeme ke všem klientům individuálně. Vždy si velmi pečlivě vyslechneme Vaše představy a vzhledem k druhu stavby, složitosti pozemku či velikosti řešeného objektu zhotovíme cenovou nabídku na míru. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

Jsme architektonický ateliér, který se rád, s vášní a patřičným respektem postará o to, aby Vaše stavba byla tím nejkrásnějším spojením Vašich snů a představ. Provedeme Vás tímto složitým procesem od samotného návrhu, přes veškeré potřebné stavební povolení, až po technické detaily stavby.

Návrh interiéru

Každý prostor může mít svůj jedinečný genius loci. Navrhneme Vám interiér, který bude mít svou duši. Zohledníme, jakým způsobem se bude uvnitř trávit čas, jaká v něm budou specifika a konkrétní potřeby. Ukážeme Vám několik variant řešení a vypracujeme návrh tak, aby bylo vše funkční a zároveň jedinečné. Protože pobyt v interiéru může být zážitkem.

 • Obhlídka prostoru, zaměření skutečného stavu, fotodokumentace

 • Zakreslení prostoru do digitální podoby

 • Dispoziční řešení. Několik půdorysných variant možností využití prostoru

 • Uspořádáme vše tak, aby to zapadalo do smysluplného konceptu interiéru

 • Prostorový koncept jako ideový návrh, který si budete moci prohlédnout v 3D programu

 • Vizualizace pro upřesnění představ o barevném a materiálovém provedení řešených prostorů

Detailní projekt interiéru

Rádi dotáhneme Váš interiér do posledního detailu. Projekt interiéru rozpracujeme do výkresové dokumentace pro truhlářskou výrobu. Navrhneme přesné obklady a dlažbu s potřebným spárořezem. Zvolíme materiálové řešení podlah, stěn i veškerých specifických interiérových prvků. Vybereme zařizovací předměty tak, aby ladily s celým prostorem a zároveň splnili veškeré, Vámi zvolené, funkční kritéria. Vyhotovíme dokumentaci elektra, vody, zkrátka všeho, co bude k realizace interiéru potřeba.

 • Technické stavební výkresy potřebné pro realizaci interiéru 

 • Kladecí plány (spárořezy) k obkladům a dlažbám

 • Projekt elektroinstalace, vodoinstalace, statiky a další

 • Rozkreslení dokumentace pro truhlářskou výrobu k nábytku na míru

 • Projekt pro úřady – ohláška, případné stavební povolení, je-li potřeba

Každý projekt je jedinečný, proto přistupujeme ke všem klientům individuálně. Vždy si velmi pečlivě vyslechneme Vaše představy a vzhledem k druhu stavby, složitosti pozemku či velikosti řešeného objektu zhotovíme cenovou nabídku na míru. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

Jsme architektonický ateliér, který se rád, s vášní a patřičným respektem postará o to, aby Vaše stavba byla tím nejkrásnějším spojením Vašich snů a představ. Provedeme Vás tímto složitým procesem od samotného návrhu, přes veškeré potřebné stavební povolení, až po technické detaily stavby.

Autorský dozor

Záleží nám na tom, aby byl projekt zrealizován v patřičném navrženém detailu tak, jak si ho představujete. V průběhu realizace stavby či interiéru je nám proto samozřejmostí vykonávat autorský dozor. Zprostředkujeme koordinaci s jednotlivými zhotoviteli a dodavateli. Postaráme se o správné provedení veškerých profesí (vody, elektra, kanalizace a všech dalších). Samozřejmostí jsou průběžné konzultace případných změn s investorem a dotvoření projektové dokumentace k docílení správného výsledku při samotné realizaci.

Poradenství

Rozmýšlíte se, zda je daný pozemek pro Váš záměr ten pravý? Přemýšlíte, do kterého bytu či domu investovat své peníze? Nejste si jistí, zda Váš investiční záměr bude v daných prostorech realizovatelný? Již při těchto prvotních fázích je velmi prospěšné nechat si nastínit možnosti budoucího záměru vzhledem k specifickým prvkům daných prostorů objektu nebo pozemku včetně, na prvních pohled skrytých, regulací.

Každý projekt je jedinečný, proto přistupujeme ke všem klientům individuálně. Vždy si velmi pečlivě vyslechneme Vaše představy a vzhledem k druhu stavby, složitosti pozemku či velikosti řešeného objektu zhotovíme cenovou nabídku na míru. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

Scroll to Top