Architekti

Ing. arch. Tereza Červená

Ing., Ing. arch. Jakub Svitek

Pozdĺž jednej čiary, z plochy základov, na čele steny.

V otvoroch tak radostných, kde jednoduchosť podčiarkuje čistotu.

Vnímanie návrhu, oprostenie mysle. Tam je naša architektúra.

Abstrakcia, ktorá prestúpi do technického sveta fantázie.

Umenie, krása, konštrukcia a detail… Prepojenie týchto svetov unáša nás ďalej.

Tá ladnosť pohlcuje naše čiary, steny, priestor.

 Všetko to, čo dáva zmysel celej hmote.

Pozdĺž jednej čiary, z plochy základov, na čele steny. V otvoroch tak radostných, kde jednoduchosť podčiarkuje čistotu. Vnímanie návrhu, oprostenie mysle. Tam je naša architektúra. Abstrakcia, ktorá prestúpi do technického sveta fantázie. Umenie, krása, konštrukcia a detail… Prepojenie týchto svetov unáša nás ďalej. Tá ladnosť pohlcuje naše čiary, steny, priestor. Všetko to, čo dáva zmysel celej hmote.

Sme česko-slovenský architektonický ateliér ČERVENÁSVITEK.

Sídlime v Prahe a v Bratislave, myseľ aj tvorbu máme však spoločnú. Priateľstvo dvoch zakladateľov sa nerozlučne pretvorilo do architektonickej tvorby, vďaka ktorému navrhujeme v mnohých mestách i krajoch našich rodných krajín.

Spája nás láska k priestoru, technike a zhmotneniu ideí.

Budeme potešení, ak sa nám ozvete. Vypočujeme si Vaše priania a predstavy a spoločne ich premeníme do návrhov, ktoré zhmotnia idey do toho najradostnejšieho riešenia.

Scroll to Top