Bytový dom Camelia

Realizačná dokumentácia, grafická identita projektu

Priestranný hotel, roky opustený, mení sa v bytový dom so širokou škálou bytov. V kúpeľnom meste prechádza hotel kompletnou rekonštrukciou. Do parteru vpláva život občianskou vybavenosťou , nad strechu domu potom nadstavba s luxusnými bytmi.

Realizačnú dokumentáciu sme vypracovali s detailom a v najúspornejšej energetickej kategórií. Moderný systém zdravotechnického zariadenia, diaľkovo ovládaný, je samozrejmosťou.

V rámci šetrnosti rekonštrukcie, ponechali sme pôvodné hliníkové zábradlia, lemujúce rozsiahle terasy budovy. Ponecháva sa tak časť pôvodného rázu s obmenou vnútorných výplní.

https://www.cameliaresidence.sk/

Štúdia projektu – DSP: ateliér Morocztacovsky

Lokácia Piešťany, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 7 200 m2