Bytový dom_RcH

Bytový dom nad centrom Bratislavy prináša jedinečné výhľady z každého bytu. Dom je umiestnený na kopci a svojou dispozíciou podtrhuje krásu týchto priezorov do krajiny a mesta.

Jednoduchý raster fasády prepláva územím. Spodné podlažie otvára sa do zelených záhrad. Horný byt poskytuje súkromné terasy vznášajúce sa nad čistou fasádou domu.

Zo strany ulice je hmota zapustená. Bytový dom sa takto zdá byť drobný. Svoju veľkosť otvára až do súkromných záhrad ponad Bratislavu.

Lokácia Bratislava, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 640 m2