Informačné a turistické centrum

Architektonická súťaž: Informačné a turistické centrum Zelená Hora

 

Informačné a turistické centrum ako cesta za poznaním.

Hľa, cieľ nášho putovania! Na kopci sa týči Santiniho majstrovské dielo.
Kráčame po cestičke na vrchoľ, pričom nás nečakane vtiahne Hora do svojho vnútra.
Škárou putujeme ďalej, z vrchu nás hladia lúče svetla.
To je to miesto, kde sa dozvieme tajomstvo Hory.

Návštevníčke centrum sme schovali do zeme a jeho prítomnosť prezrádzajú lapidárne hmoty stien,
Ktoré zo zeme vychádzajú. Bola navrhnutá jednoduchá forma, ozvláštnená inšpiráciou Santiniho pôdorysom. Stavba je navrhnutá ako časť putovania, súčasť okružnej cesty okolo Zelenej Hory.

Jednoduchosť návrhu zvýrazňujú použité materiály. Stavba je navrhnutá zo železobetónu, ktorý je priznaný v interiéry. Dôležitým prvkom je hra svetla, ktoré dopadá dovnútra svetlíkmi a skrz perforovaný cortenový plech.

Elementárny priestor, tajuplná atmosféra, pohľady kamenných tvárí.
Znalosťami vyhladovaný návštevník tu nájde všetko aj niečo viac.
Osvietenie ducha, tela, zážitok.

Lokácia Zelená Hora, Česká republika | Rok 2022 | Plocha 400 m2