Námestie pred obecným úradom

Odbúraním dopravy a vytvorením súvislej spevnenej plochy mimo úroveň križovatky a zastávky vytvárame námestie ako hlavný verený priestor obce. Jeho centrom je kruhové sedenie s prístreškom a stromom tvoriace prirodzené miesto stretnutí. Námestie tiež vytvára základ pre konanie hromadných obecných podujatí.

V návrhu zachovávame všetku zeleň a stromy, kultivujeme ju a pridávame posedenie pri súčasnom historickom pomníku. Pridaním mlatových cestičiek zlepšujeme priestupnosť územím.

Na oboch stranách cesty navrhujeme prístrešky pre autobusovú zastávku dotvárajúce vizuálny koncept celého námestia. Jeden prístrešok je zapojený do kruhového sedenia na námestí – človek čakajúci na autobus je tak priamo zapojený do deju v obci.

Na námestie umiestňujeme zastrešené parkovanie pre bicykle, čím podporujeme udržateľnú dopravu a mobilitu v obci a jej širšom okolí.

Lokácia Lozorno, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 5400 m2