Námestie sv. Kataríny

Dočasné riešenie aktuálneho stavu

Kostol sv. Kataríny je dlhé roky dookola olemovaný cestou. Priestor pred kostolom, dôležité miesto stretávania, úplne chýbal. Akútne preto bolo potrebné navrhnúť dočasné riešenie miesta tak, aby mohlo správne fungovať, kým sa zjednotí s podobou novo navrhnutého hlavného námestia obce.

Drobnými zásahmi sme presmerovali tok cestnej prevádzky. Abstrakciou historických artefaktov sv. Kataríny sme na existujúcom povrchu bývalej cesty, jednoduchou formou jasne vymedzili priestory plynúce ku kostolu.

Vzniklo tak dôležité mieste stretávania, ktoré ponúkne okamžitú dočasnú záchranu a necháva tak časový priestor na vytvorenie plnohodnotnej architektonickej štúdie.

Lokácia Lozorno, Slovenská republika | Rok 2022 | Plocha 3500 m2