Pevnostné mesto Josefov

Urbanistická štúdia spracováva veľmi lákavú tému pevnostného mesta a súčasného prístupu k navráteniu funkčného života. Hľadá riešenie, ako naložiť s pozostatkami opevnenia, veľkolepých budov bez života i samotných proporcií ulíc a ich systémov. Štúdia ukazuje rad vecí, vďaka ktorým môže byť miestu navrátený daný pôvodný Genius Loci.

Lokácia Josefov, Česká republika | Rok 2018 | Plocha 20 ha | Spoluautori Ing. arch. Eva Svobodová, Ing. arch. Marek Spálenka