Sme architektonický ateliér, ktorý sa rád, s vášňou a patričným rešpektom postará o to, aby Vaša stavba bola tým najkrajším spojením Vašich snov a predstáv. Prevedieme Vás týmto zložitým procesom od samotného návrhu, cez všetky potrebné stavebné povolenia až po technické detaily.

Architektonická štúdia

Ideový návrh, jedna s najzásadnejších fáz prípravy stavby. V architektonickej štúdií overíme všetky varianty Vašich predstáv a želaní. Nájdeme jasný koncept, ktorý sa bude prelínať celým návrhom a vytvorí tak jedinečnú stavbu, ktorá Vás nadchne od prvého okamihu.

 • Obhliadka priestoru, zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia
 • Pôdorysný koncept s jasným dispozičným riešením a funkčnou nadväznosťou priestorov
 • Predbežné materiálové riešenie objektu
 • Priestorové riešenie objemu a osadenie na pozemku
 • Overenie širších vzťahov stavby vzhľadom k jeho okoliu
 • Vizualizácie a zhmotnenie objektu v 3D programe

Projekt pre stavebné povolenie

Výkresová dokumentácia stavby vypracovaná tak, aby splnila všetky požiadavky k získaniu stavebného povolenia. Vypracujeme kompletnú technickú dokumentáciu vrátane všetkých potrebných profesií. Architektonickú štúdiu prevedieme do potrebnej výkresovej dokumentácie k získaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Všetko bude pripravené k následnej realizačnej dokumentácií.

 • Projekt pre územné rozhodnutie

 • Projekt pre stavebné povolenie

 • Vyhotovenie projektov profesií podľa potreby a rozsahu projektu (projekt statika, projekt zdravotechnika, projekt elektra a iné)

Realizačný projekt

Podrobná projektová dokumentácia doplnená o detaily a výpisy, ktorá slúži k stanoveniu ceny a realizácii stavby. Spolu s rozpočtom položiek tvorí podklad pre dodávateľa stavby.

 • Projektová dokumentácia slúžiaca ako návod na realizáciu stavby a vytvoreniu rozpočtu stavby

 • Situačné výkresy, technické stavebné výkresy

 • Výpisy prvkov a vypracované technicko-stavebné detaily

 • Vyhotovenie projektov profesií podľa potreby a rozsahu projektu (projekt statika, projekt zdravotechnika, projekt elektra a iné)

Každý projekt je jedinečný, preto pristupujeme ku všetkým klientom individuálne. Predstavy klienta si vždy starostlivo vypočujeme a vzhľadom na druh stavby, zložitosť pozemku, či veľkosti riešeného objektu vyhotovíme cenovú ponuku na mieru. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.

Sme architektonický ateliér, ktorý sa rád, s vášňou a patričným rešpektom postará o to, aby Vaša stavba bola tým najkrajším spojením Vašich snov a predstáv. Prevedieme Vás týmto zložitým procesom od samotného návrhu, cez všetky potrebné stavebné povolenia až po technické detaily.

Návrh interiéru

Každý priestor môže mať svoj jedinečný geniusloci. Navrhneme Vám interiér, ktorý bude mať svoju dušu. Zohľadníme akým spôsobom sa bude vnútri tráviť čas, aké v ňom budú špecifiká a konkrétne potreby. Ukážeme Vám niekoľko variantov riešenia a vypracujeme návrh tak, aby bolo všetko funkčné a zároveň jedinečné. Pretože pobyt v interiéri môže byť zážitkom.

 • Obhliadka priestoru, zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia

 • Zakreslenie priestoru do digitálnej podoby

 • Dispozičné riešenie. Niekoľko pôdorysných variantov možností využitia priestoru

 • Usporiadame všetko tak, aby to zapadalo do zmysluplného konceptu interiéru

 • Priestorový koncept, ako ideový návrh, ktorý si budete môcť prehliadnuť v 3D programe

 • Vizualizácie pre spresnenie predstáv o farebnom a materiálovom prevedení riešených priestorov

Detailný projekt interiéru

Radi dotiahneme Váš interiér do posledného detailu. Projekt interiéru rozpracujeme do výkresovej dokumentácie k stolárskej výrobe. Navrhneme presné obklady a dlažbu s potrebným špárorezom. Zvolíme materiálové riešenie k podlahám, stenám i ku všetkým špecifickým interiérovým prvkom. Vyberieme predmety do zariadenia tak, aby ladili s celým priestorom a zároveň spĺňali všetky Vami zvolené funkčné kritériá. Vyhotovíme dokumentáciu elektra, vody, skrátka všetkého, čo bude v interiéri potrebné.

 • Technické stavebné výkresy pre realizáciu interiéru 

 • Kladacie plány k obkladom a dlažbám (špárorez)

 • Projekt elektroinštalácie, vodoinštalácie, statický posudok a iné

 • Rozkreslenie podkladov pre stolárov (nábytok na mieru)

 • Projekt pre úrady- ohláška, prípadne stavebné povolenie

Každý projekt je jedinečný, preto pristupujeme ku všetkým klientom individuálne. Predstavy klienta si vždy starostlivo vypočujeme a vzhľadom na druh stavby, zložitosť pozemku, či veľkosti riešeného objektu vyhotovíme cenovú ponuku na mieru. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.

Sme architektonický ateliér, ktorý sa rád, s vášňou a patričným rešpektom postará o to, aby Vaša stavba bola tým najkrajším spojením Vašich snov a predstáv. Prevedieme Vás týmto zložitým procesom od samotného návrhu, cez všetky potrebné stavebné povolenia až po technické detaily.

Autorský dozor

Záleží nám na tom, aby bol projekt zrealizovaný v patričnom detaile tak, ako si ho predstavujete. V priebehu realizácie stavby alebo interiéru je nám tak samozrejmosťou vykonať autorský dozor. Sprostredkujeme koordináciu s jednotlivými zhotoviteľmi a dodávateľmi. Postaráme sa o správnosť všetkých profesií (vody, elektra, kanalizácie…). Súčasťou sú priebežné konzultácie prípadných zmien a dotvorenia projektovej dokumentácie k docieleniu správneho výsledku pri samotnej realizácií.

Poradenstvo

Rozmýšľate, či je daný pozemok pre Váš zámer ten pravý? Premýšľate do ktorého bytu či domu investovať svoje peniaze? Nie ste si istí, či Vás investičný zámer bude v daných priestoroch realizovateľný? Už v týchto prvotných fázach je veľmi prospešné nechať si načrtnúť možnosti budúceho zámeru, a to najmä kvôli špecifickým prvkom niektorých priestorov a pozemkov. Navyše sa môžu objaviť aj na prvý pohľad skryté regulácie.

Každý projekt je jedinečný, preto pristupujeme ku všetkým klientom individuálne. Predstavy klienta si vždy starostlivo vypočujeme a vzhľadom na druh stavby, zložitosť pozemku, či veľkosti riešeného objektu vyhotovíme cenovú ponuku na mieru. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.

Scroll to Top