Mateřská škola u přehrady

Architektonická soutěž: Mateřská škola u přehrady

 

Vstoupíme do budovy, která nás vtáhne dál.

Vnitřní vstupní atrium otevírá průzor do zahrady. Dává nám tak zlehka nahlédnout do venkovních prostranství, která díky terénnímu uskupení, rozprostřou se o patro výš. Vystoupáme na terén, do prvního nadzemního podlaží, kde otevřou se třídy zahradě.

Ze tříd vyběhneme do trávy. Do okolní zahrady, na terasy, či do divokého lesního dvora. V něm nechejme trávu růst, pozorujme jezírko plnící se dešťovou vodou, nebo seďme ve venkovní třídě mezi kmeny vzrostlých stromů. Uvnitř školky proplouvají komunikační prostory, kterým můžeme kráčet, bezpečně běžet či naopak se v záhybech schovat a kreativně tvořit.

Ve společných prostorách napříč věkem, napříč třídami. V kompaktní a úsporné hmotě je prostor propojen bez chodeb či mělkých míst. Uvnitř a vně plynule proplouvá, se snahou nezatížit bohatou zahradu. Nabízí tak zážitky, se kterými je radost kráčet dál

Lokace Jablonec nad Nisou, Česká republika | Rok 2023 | Plocha 2 200 m2