Materská škola u priehrady

Architektonická súťaž: Materská škola u priehrady – Jablonec nad Nisou

 

Vstúpime do budovy, ktorá nás vtiahne ďalej.

Vnútorné vstupné átrium otvára priezor do záhrady. Dáva nám tak zľahka nahliadnuť do vonkajších priestranstiev, ktoré vďaka terénnemu zoskupeniu, rozprestrú sa o poschodie vyššie. Vystúpime na terén do prvého nadzemného podlažia, kde otvoria sa triedy záhrade.

Z tried vybehneme na trávu. Do okolitej záhrady, na terasy, či do divokého lesného dvora. V ňom nechajme trávu rásť, pozorujme jazierko plniace sa dažďovou vodou, alebo seďme vo vonkajšej triede medzi kmeňmi stromov. Vo vnútri škôlky preplávajú komunikačné priestory, ktorými môžeme kráčať, bezpečne bežať či naopak v záhyboch schovať a kreatívne tvoriť.

V spoločných priestoroch naprieč vekom, naprieč triedami. V kompaktnej a úspornej hmote je priestor prepojený bez chodieb. Vnútri a von plynule prepláva, so snahou nezaťažiť bohatú záhradu. Ponúka tak zážitky, s ktorými je radosť kráčať ďalej.

Lokácia Jablonec nad Nisou, Česká republika | Rok 2023 | Plocha 2 200 m2