Spolupráca s Avion Shoping Park

Spracovanie aktuálneho stavu fasády a reklamných plôch pre obchodné centrum Avion Shopping Park Bratislava. Zameranie, zakreslenie do digitálnej podoby, vytvorenie portfólia plôch pre následných investorov.

Lokácia Bratislava, Slovenská republika | Rok 2020